VIETSTAR: Thông báo giá Vật liệu chống thấm, Hoá chất xây dựng áp dụng...
04/09/2023
Công bố giá bán
898
Kính gửi quí khách hàng! Công ty TNHH Công nghiệp VIETSTAR xin trân trọng thông báo giá bán Vật liệu chống thấm, Hoá chất xây dựng áp dụng từ ngày 19/...
Thông báo giảm thuế GTGT theo Nghị định số 44/2023/NĐ-CP
01/07/2023
Công bố giá bán
14408
Kính gửi quí khách hàng! Công ty TNHH Công nghiệp VIETSTAR xin trân trọng thông báo tới Quí Khách hàng việc thuế GTGT theo Nghị định số 44/2023/NĐ-CP...
Thông báo giá bán Vật liệu chống thấm, Hoá chất xây dựng áp dụng từ ng...
21/02/2023
Công bố giá bán
454
Kính gửi quí khách hàng! Công ty TNHH Công nghiệp VIETSTAR xin trân trọng thông báo: Đến hết ngày 31/12/2022, Chính sách Hỗ trợ giảm thuế VAT từ 10% x...
VIETSTAR: Thông báo điều chỉnh giá bán Vật liệu chống thấm, Hoá chất x...
31/03/2022
Công bố giá bán
1507
Think building chemicals, think VIETSTAR
Thông báo điều chỉnh giá bán Vật liệu chống thấm, Hoá chất xây dựng VI...
18/01/2022
Công bố giá bán
864
Think building chemicals, think VIETSTAR
Bảng giá thị trường Vật liệu chống thấm, Hóa chất xây dựng VIETSTAR (á...
18/01/2022
Công bố giá bán
676
Think Building Chemicals, think VIETSTAR
THÔNG BÁO ĐIỀU CHỈNH GIÁ BÁN MÀNG BITUM CHỐNG THẤM HYPERBITS (ÁP DỤNG...
25/10/2021
Công bố giá bán
693
Think building chemicals, think VIETSTAR
Bảng giá thị trường vật liệu chống thấm, hóa chất xây dựng VIETSTAR (á...
06/10/2021
Công bố giá bán
839
Think Building Chemicals, think VIETSTAR