HYPERSEAL BR-2510NC là thanh cao su butyl trương nở. Phản ứng trương nở là kết quả tương tác giữa nước với các nhóm hydrophilic của sản phẩm HYPERSEAL BR-2510NC. Sự trương nở về thể tích tạo ra một áp suất dương tác dụng lên bề mặt khe co giãn của bê tông và ngăn cản nước thấm vào bên trong kết cấu.

1618815560_h_y_p_e_r_s_e_a_l_b_r2510_n__v8.0(_v_n).pdf, 191.14kB Tải xuống ngay

Chi tiết sản phẩm

HYPERSEAL BR-2510NC sử dụng phù hợp cho các mối nối xây dựng có mức độ dịch chuyển hẹp, rất dễ dàng thi công do sản phẩm có khả năng tự dính.

HYPERSEAL BR-2510NC được sử dụng cho mạch ngừng thi công của bê tông của các hạng mục tường móng, tường tầng hầm, sàn tầng hầm, panen tường đúc sẵn, hố ga, hố thang máy, mối nối đường ống, hộp cống, bể nước, ……

Bám dính tốt.

Tốc độ trương nở chậm.

Là một lớp đệm kín có tính mền dẻo cao, duy trì tốt khả năng chống thấm hiệu quả trong điều kiện ẩm ướt.

Không bị nứt vụn sau khi trương nở.