HYPERLATEX® là hệ nhũ tương Poly Styrene Butadiene biến tính, màu trắng sữa. Sản phẩm được trộn với xi măng để làm tác nhân kết nối giữa lớp bê tông cũ - mới và hoặc trộn với vữa xi măng/cát để tăng khả năng chống thấm cho vữa.

 

1690617363_h_y_p_e_r_l_a_t_e_x__v3.0(_v_n).pdf, 191.14kB Tải xuống ngay

Chi tiết sản phẩm

Bám dính tốt

Giảm độ co của vữa.

Khả năng chống thấm tuyệt vời.

Không độc hại,…