PRIMER W là vật liệu lót bitum gốc nước được sử dụng làm lớp lót trước khi dán màng chống thấm bitum để loại bỏ bụi và giảm thiểu lỗ xốp của bê tông. PRIMER W có độ bám dính tốt và có tính thẩm thấu tốt. Vì là sản phẩm gốc nước nên PRIMER W không có khả năng cháy cũng như nguy hiểm. Sản phẩm không có mùi.

1618815743_p_r_i_m_e_r_w__v8(_v_n).pdf, 191.14kB Tải xuống ngay

Chi tiết sản phẩm

PRIMER W đặc biệt được chỉ định để chống thấm cho các công trình dân dụng, nơi mà việc sử dụng loại sơn lót gốc dung môi không được đề xuất.

PRIMER W có khả năng thẩm thấu và gia cố tuyệt vời, sản phẩm áp dụng được lên cả bề mặt bê tông khô và ẩm.

Sau khi áp dụng, nó tạo lên một sự bền chắc tốt cho màng bitum chống thấm