HYPERSTOP® DB Series là vật liệu chống thấm tính năng cao được sản xuất trên cơ sở cao su lưu hóa kết hợp với bentonite và các chất phụ gia chất lượng cao. Phản ứng trương nở là kết quả của sự tương tác giữa nước và các nhóm hydrophilic của sản phẩm. Sự trương nở thể tích tạo ra một áp suất dương nội tại có tác dụng ngăn cản nước thấm vào bên trong.

1660902389_h_y_p_e_r_s_t_o_p_d_b_series_v10(_v_n).pdf, 191.14kB Tải xuống ngay

Chi tiết sản phẩm

Chống thấm cho mạch ngừng thi công của bê tông của các hạng mục: Tường, sàn tầng hầm, tường bể chứa nước.

Chống thấm các ống kỹ thuật đặt xuyên sàn, tường bê  tông.

Thi công nhanh, tiết kiệm thời gian thi công và giảm giá thành xây dựng công trình.

Khả năng trương nở của sản phẩm không bị ảnh hưởng bởi chu kỳ ướt/khô.

Duy trì tốt khả năng chống thấm hiệu quả trong điều kiện ẩm ướt.