HYPERBITS® TCS là màng chống thấm bitum biến tính SBS gia cường sợi tổ hợp không dệt. Sản phẩm được sản xuất trên dây chuyền công nghệ tiên tiến, hiện đại. HYPERBITS® TCS  có kích thước ổn định, cường độ chịu kéo, độ giãn dài khi đứt cao và các tính chất cơ lý tuyệt vời.Bề mặt màng:

- Mặt dưới: Lớp film PE

- Mặt trên: Nhôm, film PE, Cát, vẩy khoáng.

1622102556_h_y_p_e_r_b_i_t_s_t_c_s__v1.0(_v_n).pdf, 191.14kB Tải xuống ngay

Chi tiết sản phẩm

Kích thước ổn định.

Cường độ chịu kéo, độ giãn dài khi đứt cao và các tính chất cơ lý tuyệt vời.