Chất phủ chống thấm xi măng polyme đàn hồi Vinlastic

VINLASTIC là hệ chất phủ chống thấm 2 thành phần được chế tạo dựa trên cơ sở các polyme chất lượng cao, xi măng và các loại phụ gia đặc biệt khác. VINLASTIC liên kết rất tốt với hầu hết các sản phẩm xây dựng.

1698138268_v_i_n_l_a_s_t_i_c__v7.0(_v_n).pdf, 191.14kB Tải xuống ngay

Chi tiết sản phẩm

Dễ trộn, dễ thi công.

Liên kết tốt với nhiều loại vật liệu như: bê tông, vữa, gạch, nhựa, kim loại,…

Bám dính tốt trên bề mặt ẩm.

Không độc hại nên có thể sử dụng cho bể chứa nước sinh hoạt.