HYPERCOAT® CP2510 là hệ chống thấm 2 thành phần đàn hồi cao, được chế tạo dựa trên cơ sở các polyme chất lượng cao, xi măng và các loại phụ gia đặc biệt khác. 

HYPERCOAT® CP2510 liên kết rất tốt với hầu hết các sản phẩm xây dựng.

1698139104_h_y_p_e_r_c_o_a_t_c_p2510__v1.0(_v_n).pdf, 191.14kB Tải xuống ngay

Chi tiết sản phẩm

Dễ trộn, dễ thi công.

Liên kết tốt với nhiều loại vật liệu như: bê tông, vữa, gạch, nhựa, kim loại,…

Bám dính tốt trên bề mặt ẩm.

Không độc hại nên có thể sử dụng cho bể chứa nước sinh hoạt.