VIETSTAR: Thông báo giá Vật liệu chống thấm, Hoá chất xây dựng áp dụng từ ngày 19/09/2023

VIETSTAR: Thông báo giá Vật liệu chống thấm, Hoá chất xây dựng áp dụng từ ngày 19/09/2023

04/09/2023 Công bố giá bán 899