Chính sách

Chính sách bảo mật thông tin

1. Mục đích và phạm vi thu thập thông tin

vietstarindustry.vn không bán, chia sẻ hay trao đổi thông tin cá nhân của khách hàng thu thập trên trang web cho một bên thứ ba nào khác. Thông tin cá nhân thu thập được sẽ chỉ được sử dụng trong nội bộ công ty. Khi bạn liên hệ đăng ký dịch vụ, thông tin cá nhân mà vietstarindustry.vn thu thập bao gồm: Họ và tên, địa chỉ, số điện thoại, email. Ngoài thông tin cá nhân là các thông tin về lĩnh vực khách hàng hoạt động và sản phẩm khách hàng quan tâm.

2. Phạm vi sử dụng thông tin

Thông tin cá nhân thu thập được sẽ chỉ được vietstarindustry.vn sử dụng trong nội bộ công ty và cho một hoặc tất cả các mục đích sau đây:

- Hỗ trợ khách hàng.

- Cung cấp thông tin liên quan đến dịch vụ.

- Xử lý đơn đặt hàng và cung cấp dịch vụ và thông tin qua trang web của chúng tôi theo yêu cầu của bạn.

- Chúng tôi có thể sẽ gửi thông tin sản phẩm, dịch vụ mới, thông tin về các sự kiện sắp tới hoặc thông tin tuyển dụng nếu quý khách đăng kí nhận email thông báo.

- Ngoài ra, chúng tôi sẽ sử dụng thông tin bạn cung cấp để hỗ trợ quản lý mã nội bộ khách hàng; xác nhận và thực hiện các giao dịch tài chính liên quan đến các khoản thanh toán trực tuyến của bạn;

3. Thời gian lưu trữ thông tin

Đối với thông tin cá nhân, vietstarindustry.vn chỉ xóa đi dữ liệu này nếu khách hàng có yêu cầu, khách hàng yêu cầu gửi mail về  contact@vietstarindustry.vn

4. Những người hoặc tổ chức có thể được tiếp cận với thông tin cá nhân

- Công ty TNHH Công nghiệp VIETSTAR

- Các đối tác có ký hợp động thực hiện 1 phần dịch vụ do Công ty TNHH Công nghiệp VIETSTAR. Các đối tác này sẽ nhận được những thông tin theo thỏa thuận hợp đồng (có thể 1 phần hoặc toàn bộ thông tin tùy theo điều khoản hợp đồng) để tiến hành hỗ trợ người dùng sử dụng dịch vụ do Công ty cung cấp.

5. Địa chỉ của đơn vị thu thập và quản lý thông tin cá nhân

Công ty TNHH Công nghiệp VIETSTAR

Địa chỉ: Xóm 9, thôn Đực Khê, huyện Mỹ Đức, TP. Hà Nội.

Điện thoại: 024. 37880016        Email: contact@vietstarindustry.vn       Website: vietstarindustry.vn  

6. Phương tiện và công cụ để người dùng tiếp cận và chỉnh sửa dữ liệu cá nhân của mình

vietstarindustry.vn không thu thập thông tin khách hàng qua trang web, thông tin cá nhân khách hàng được thực hiện thu thập qua email liên hệ đặt mua sản phẩm, dịch vụ gửi về hộp mail của chúng tôi: contact@vietstarindustry.vn hoặc số điện thoại liên hệ 024 37880016.

Bạn có thể liên hệ địa chỉ email cùng số điện thoại trên để yêu cầu vietstarindustry.vn chỉnh sửa dữ liệu cá nhân của mình.

7. Cơ chế tiếp nhận và giải quyết khiếu nại của người tiêu dùng liên quan đến việc thông tin cá nhân bị sử dụng sai mục đích hoặc phạm vi đã thông báo.

Tại vietstarindustry.vn, việc bảo vệ thông tin cá nhân của bạn là rất quan trọng, bạn được đảm bảo rằng thông tin cung cấp cho chúng tôi sẽ được mật. vietstarindustry.vn cam kết không chia sẻ, bán hoặc cho thuê thông tin cá nhân của bạn cho bất kỳ người nào khác. vietstarindustry.vn cam kết chỉ sử dụng các thông tin của bạn vào các trường hợp sau:

- Liên lạc với khách hàng.

- Nâng cao chất lượng dịch vụ dành cho khách hàng

- Giải quyết các tranh chấp, khiếu nại

- Khi cơ quan pháp luật có yêu cầu.

vietstarindustry.vn hiểu rằng quyền lợi của bạn trong việc bảo vệ thông tin cá nhân cũng chính là trách nhiệm của chúng tôi nên trong bất kỳ trường hợp có thắc mắc, góp ý nào liên quan đến chính sách bảo mật của vietstarindustry.vn, và liên quan đến việc thông tin cá nhân bị sử dụng sai mục đích hoặc phạm vi đã thông báo vui lòng liên hệ qua số hotline 024 37880016 hoặc email: contact@vietstarindustry.vn.

Mốc thời gian