Bảng giá thị trường, hóa chất xây dựng (áp dụng từ ngày 01.11.2021)
06/10/2021
Giá bán trên thị trường
31
Think Building Chemicals, think VIETSTAR
BẠN ĐANG BĂN KHOĂN NÊN CHỌN BĂNG CẢN NƯỚC PVC CỦA HÃNG NÀO?
19/08/2021
Tại sao chọn VIETSTAR
7345
"Think Building chemicals, think VIETSTAR"
10 LÝ DO BẠN NÊN CHỌN VIETSTAR
19/08/2021
Tại sao chọn VIETSTAR
88
"Think building chemicals, think VIETSTAR"
THÔNG BÁO ĐIỀU CHỈNH GIÁ BÁN MÀNG BITUM CHỐNG THẤM HYPERBITS, DROPOL,...
17/08/2021
Giá bán trên thị trường
4211
Think building chemicals, think VIETSTAR
VIETSTAR - BẢNG GIÁ BÁN LẺ VẬT LIỆU CHỐNG THẤM (ÁP DỤNG KỂ TỪ NGÀY 01/...
15/08/2021
Giá bán trên thị trường
5876
Think Building Chemicals, think VIETSTAR
KỊCH BẢN ỨNG PHÓ VÀ PHÒNG, CHỐNG COVID-19 TẠI CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆ...
14/05/2021
Ấn phẩm
931
KỊCH BẢN ỨNG PHÓ VÀ PHÒNG, CHỐNG COVID-19 TẠI CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP VIETSTAR
THÔNG BÁO NGHỈ LỄ: NGÀY GIẢI PHÓNG MIỀN NAM 30.4 & QUỐC TẾ LAO ĐỘNG 1....
29/04/2021
Ấn phẩm
308
THÔNG BÁO NGHỈ LỄ: NGÀY GIẢI PHÓNG MIỀN NAM 30.4 & QUỐC TẾ LAO ĐỘNG 1.5
THÔNG BÁO TĂNG GIÁ SẢN PHẨM VINSTOPS - BĂNG CẢN NƯỚC PVC ĐÀN HỒI
26/03/2021
Giá bán trên thị trường
763
Think Building Chemicals, think VIETSTAR