KỊCH BẢN ỨNG PHÓ VÀ PHÒNG, CHỐNG COVID-19 TẠI CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆ...
14/05/2021
Ấn phẩm
661
KỊCH BẢN ỨNG PHÓ VÀ PHÒNG, CHỐNG COVID-19 TẠI CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP VIETSTAR
THÔNG BÁO NGHỈ LỄ: NGÀY GIẢI PHÓNG MIỀN NAM 30.4 & QUỐC TẾ LAO ĐỘNG 1....
29/04/2021
Ấn phẩm
203
THÔNG BÁO NGHỈ LỄ: NGÀY GIẢI PHÓNG MIỀN NAM 30.4 & QUỐC TẾ LAO ĐỘNG 1.5
THÔNG BÁO TĂNG GIÁ SẢN PHẨM VINSTOPS - BĂNG CẢN NƯỚC PVC ĐÀN HỒI
26/03/2021
Giá bán lẻ đề nghị
543
Think Building Chemicals, think VIETSTAR
BẢNG GIÁ BÁN LẺ VẬT LIỆU CHỐNG THẤM VIETSTAR (ÁP DỤNG KỂ TỪ NGÀY 01/04...
25/03/2021
Giá bán lẻ đề nghị
9586
Think Building Chemicals, think VIETSTAR
HƯỚNG DẪN CHỌN LỰA VẬT LIỆU CHỐNG THẤM
25/02/2021
Ấn phẩm
402
"Think Building Chemicals, think VIETSTAR"
BẢNG GIÁ BÁN LẺ VẬT LIỆU CHỐNG THẤM VIETSTAR (ÁP DỤNG KỂ TỪ NGÀY 01/01...
14/01/2021
Giá bán lẻ đề nghị
1260
Think Building Chemicals, think VIETSTAR
Dự án Xây dựng hệ thống thu gom và Nhà máy Xử lý nước thải Yên Xá
30/09/2020
Dự án tiêu biểu
315
Dự án Xây dựng hệ thống thu gom và Nhà máy Xử lý nước thải Yên Xá - Gói thầu số 1 Xây dựng Nhà máy nước thải Yên xá, công suất 270.000 m3/ngày đêm
VIETSTAR trở thành hội viên Hội vật liệu xây dựng Việt Nam VABM
10/09/2020
Ấn phẩm
503
Ngày 01/08/2019, Công ty TNHH Công nghiệp VIETSTAR trở thành hội viên Hội vật liệu xây dựng Việt Nam VABM. Hiện nay, Hội vật liệu xây dựng Việt Nam có...