Chính sách

Chính sách bảo hành

1. Trường hợp được bảo hành

- Sản phẩm còn nguyên vẹn bao bì. 

- Sản phẩm trong thời hạn còn bảo hành theo qui định của nhà sản xuất.

- Quý khách xuất trình phiếu giao nhận hàng hóa, hóa đơn mua hàng khi bảo hành.

2. Trường hợp không được bảo hành

- Sản phẩm không còn nguyên vẹn.

- Sản phẩm đã quá thời hạn bảo hành theo qui định nhà sản xuất,

- Không xuất trình phiếu giao nhận hàng hóa, hóa đơn mua hàng khi bảo hành.

Mốc thời gian