HYPERCOAT® PMB W là chất phủ chống thấm đàn hồi bitum biến tính polyme gốc nước dùng cho chống thấm và bảo vệ công trình. Sản phẩm dễ dàng thi công trên cả mặt ngang cũng như mặt đứng và tạo thành một lớp màng liền, đàn hồi. Phủ HYPERCOAT PMB W bằng chổi, con lăn hoặc máy phun tối thiểu 2 lớp. Số lớp phủ tùy thuộc vào thực tế yêu cầu.

 

1636623545_h_y_p_e_r_c_o_a_t_p_m_b_w__v3.0(_v_n).pdf, 191.14kB Tải xuống ngay

Chi tiết sản phẩm

Dễ dàng áp dụng và sửa chữa bằng phun, quét, lăn hoặc bàn gạt.

Độ đàn hồi, độ giãn dài khi đứt và độ bám dính tốt.

Là hệ màng chống thấm liền mạch.

Sản phẩm không bắt cháy, thân thiên môi trường (do vật liệu là gốc nước).

Hiệu quả kinh tế cao.