Chính sách

Chính sách thanh toán

1. Phương thức thanh toán:

Chúng tôi có 2 phương thức thanh toán để qúi khách hàng có thể lựa chọn

+ Phương thức 1: Thanh toán bằng chuyển khoản

+ Phương thức 2: Thanh toán bằng tiền mặt tại công ty chúng tôi hoặc giao cho nhân viên giao hàng.

2. Thời gian thanh toán:

Thời gian thanh toán được 2 bên mua và bán qui định rõ trong từng đơn hàng, hợp đồng cụ thể.

Mốc thời gian