THÔNG BÁO ĐIỀU CHỈNH GIÁ BÁN MÀNG BITUM CHỐNG THẤM HYPERBITS (ÁP DỤNG TỪ NGÀY 01/11/2021

THÔNG BÁO ĐIỀU CHỈNH GIÁ BÁN MÀNG BITUM CHỐNG THẤM HYPERBITS (ÁP DỤNG TỪ NGÀY 01/11/2021

25/10/2021 Giá bán trên thị trường 374