Bảng giá thị trường vật liệu chống thấm, hóa chất xây dựng VIETSTAR (áp dụng từ ngày 01.11.2021)

Bảng giá thị trường vật liệu chống thấm, hóa chất xây dựng VIETSTAR (áp dụng từ ngày 01.11.2021)

06/10/2021 Giá bán trên thị trường 489