THÔNG BÁO ĐIỀU CHỈNH GIÁ BÁN MÀNG BITUM CHỐNG THẤM HYPERBITS, DROPOL, AUTOTAK, BITUSTIK (ÁP DỤNG TỪ NGÀY 01/09/2021

THÔNG BÁO ĐIỀU CHỈNH GIÁ BÁN MÀNG BITUM CHỐNG THẤM HYPERBITS, DROPOL, AUTOTAK, BITUSTIK (ÁP DỤNG TỪ NGÀY 01/09/2021

17/08/2021 Giá bán trên thị trường 4319