Nghiên cứu & Phát triển
VIETSTAR

Nghiên cứu & Phát triển sản phẩm là ưu tiên hàng đầu của VIETSTAR

Xem thêm
Dự án

Sản phẩm của VIETSTAR sản xuất và cung cấp được sử dụng cho rất nhiều công trình trọng điểm và được các chủ đầu tư, tư vấn thiết kế, tư vấn giám sát, nhà thầu xây dựng đánh giá rất cao.

Chứng nhận

VIETSTAR đạt tiêu chuẩn hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2015

Hiện diện quốc tế