VIETSTAR TẶNG DUNG DỊCH RỬA TAY KHÔ CHUNG TAY PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID-19

VIETSTAR TẶNG DUNG DỊCH RỬA TAY KHÔ CHUNG TAY PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID-19

01/04/2020 Ấn phẩm 958

Ngày 01/04/2020, nhằm chung tay cùng cả nước trong công tác phòng chống dịch COVID-19, Công ty TNHH Công nghiệp VIETSTAR đã trao tặng, ủng hộ 205 chai 500ml và 45 chai 250ml DUNG DỊCH RỬA TAY KHÔ cho công tác phòng chống dịch COVID-19 thông qua Bệnh viện Đa khoa huyện Mỹ Đức - Hà Nội; Công an Huyện Mỹ Đức – Hà Nội, Chi cục thuế Ứng Hòa – Mỹ Đức, Bảo hiểm Xã hội H. Mỹ Đức – Hà Nội. Sản phẩm được Công ty sản xuất theo hướng dẫn của Tổ chức Y tê Thế giới (WHO). Trước đó, VIETSTAR đã triển khai tặng sản phẩm trên cho gia đình người lao động, các khách hàng và cộng đồng.

Công ty TNHH Công nghiệp VIETSTAR tặng DUNG DỊCH RỬA TAY KHÔ cho Bệnh viện Đa khoa huyện Mỹ Đức

Công ty TNHH Công nghiệp VIETSTAR tặng DUNG DỊCH RỬA TAY KHÔ cho Công an huyện Mỹ Đức

Công ty TNHH Công nghiệp VIETSTAR tặng DUNG DỊCH RỬA TAY KHÔ cho Bảo hiểm Xã hội huyện Mỹ Đức