KỊCH BẢN ỨNG PHÓ VÀ PHÒNG, CHỐNG COVID-19 TẠI CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP VIETSTAR

KỊCH BẢN ỨNG PHÓ VÀ PHÒNG, CHỐNG COVID-19 TẠI CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP VIETSTAR

14/05/2021 Ấn phẩm 1073

I. NHẬN ĐỊNH, DỰ BÁO TÌNH HÌNH DỊCH BỆNH COVID-19

Trước tình hình diễn biến dịch bệnh COVID-19 diễn biến hết sức phức tạp, khó lường. Đặc biệt, các chùm ca bệnh mang biến thể SARS-CoV-2 nguồn từ Ấn Độ, Anh với tốc độ lây lan rất nhanh. Tuy hiện tại trên địa bàn KCN Phú nghĩa, Chương Mỹ, Hà Nội chưa ghi nhận trường hợp nhiễm COVID-19 nào nhưng trong các KCN của Bắc Giang, Hưng Yên đã xuất hiện các ca SARS-CoV-2 và tính đến ngày 11/05/2021 tại 02 KCN trên địa bàn Hà Nội đã có 03 ca nhiễm SARS-CoV-2 tại 03 doanh nghiệp nên nguy cơ lây nhiễm trong các KCN ở mức cao.

II. MỤC TIÊU, YÊU CẦU

- Đề ra các giải pháp ứng phó có hiệu quả khi có tình huống xảy ra, nhằm phòng, chống dịch bệnh, ngăn chặn sự lây lan, góp phần bảo vệ sức khỏe, tính mạng của toàn bộ người lao động tại Công ty.

- Giám sát chặt chẽ, phát hiện sớm các trường hợp có nguy cơ, mắc bệnh hoặc nghi ngờ mắc bệnh để có biện pháp ngăn chặn kịp thời không để dịch bệnh xâm nhập vào cơ quan.

- Tăng cường sự tham gia của toàn thể người lao động trong Công ty trong công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

III. ĐỐI TƯỢNG, PHẠM VI, THỜI GIAN ÁP DỤNG

1. Đối tượng: Toàn bộ người lao động trong Công ty TNHH Công nghiệp VIETSTAR

2. Phạm vi: Nhà máy Công ty TNHH Công nghiệp VIETSTAR tại Lô CN-1, KCN Phú Nghĩa, Chương Mỹ, Hà Nội.

3. Thời gian: Áp dụng từ ngày 13 tháng 05 năm 2021 đến khi có thông báo hết dịch.

IV. KỊCH BẢN GIẢ ĐỊNH VÀ GIẢI PHÁP ỨNG PHÓ

1. Tình huống 1: Chưa có trường hợp bệnh trong cơ quan.

- Đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền đến người lao động thự hiện nghiêm thông điệp 5K của Bộ Y tế (khử khuẩn, không tập trung, khoảng cách, khai báo y tế và khẩu trang).

- Không cho người không có phận sự vào khu vực nhà máy.

- Đo thân nhiệt toàn bộ người lao động và khách (nếu có) vào Nhà máy, Công ty để sớm phát hiện kịp thời các ca nghi nhiễm.

- Không tập trung đông người ở nơi công cộng, căng tin, nơi nghỉ ngơi giữa ca làm việc và sau giờ ăn ca

- Hạn chế tiếp xúc người lạ, người cùng phân xưởng, dây chuyền, nhà máy.

- Giữ khoảng cách an toàn khi tiếp xúc.

- Không tổ chức các cuộc họp, hội nghị đông người chưa cần thiết, không tổ chức liên hoan, tiệc mừng; khuyến khích họp trực tuyến và sử dụng CNTT để xử lý, trao đổi công việc.

- Chuẩn bị trang thiết bi, vật tư, hậu cần đủ cung cấp ít nhất 48 giờ cho toàn bộ người lao động của cả nhà máy đề phòng có ca F0.

2. Tình huống 2: Có trường hợp tiếp xúc gần với người bệnh (F1).

- Ngoài việc duy trì các hoạt động tại tình huống 1, Công ty kịp thời báo cáo qua đường dây nóng (Thường trực Ban chỉ đạo GĐ TTYT huyện Chương Mỹ: 02433866052; Ban chỉ đạo phụ trách KCN Phú Nghĩa đ/c Đoàn Minh Đức 08.32298383) để triển khai các biện pháp y tế cần thiết.

- Lập danh sách, giám sát, theo dõi tình trạng sức khỏe của những người có tiếp xúc gần với người F1; thực hiện nghiêm túc chế độ báo cáo và khai báo y tế theo quy định.

- Giám sát sức khỏe của người lao động và các cá nhân, tổ chức đến Nhà máy, Công ty.

- Tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, kịp thời cung cấp thông tin để người lao động thực hiện tốt các biện pháp phòng bệnh, không hoang mang lo lắng.

- Phối hợp với cơ quan y tế triển khai các biện pháp khoanh vùng, phun khử trùng, diệt khuẩn.

- Tiếp tục ứng dụng công nghệ thông tin (Messenger, Zalo, AMIS, Room…) triển khai giải quyết, xử lý công việc trực tuyến tại nhà. Chỉ bố trí các bộ phận thiết yếu làm việc tại nhà máy.

3. Tình huống 3: Xuất hiện ca bệnh (F0).

- Ngoài việc duy trì các hoạt động tại tình huống 1, 2; Nhà máy, Công ty kịp thời báo cáo qua đường dây nóng (Thường trực Ban chỉ đạo GĐ TTYT huyện Chương Mỹ: 02433866052; Ban chỉ đạo phụ trách KCN Phú Nghĩa đ/c Đoàn Minh Đức 08.32298383) và các cơ quan chức năng để triển khai các biện pháp y tế, hạn chế thấp nhất việc lây lan ra nhà máy và ra cộng đồng.

- Lập danh sách, quản lý sức khỏe những người có tiếp xúc gần (F1, F2) với người bệnh (F0) báo cáo kịp thời với cơ quan chức năng để kịp thời thực hiện các biện pháp y tế cần thiết.

- Chỉ đạo triển khai khai báo y tế và giám sát chặc chẽ sức khỏe trong toàn thể người lao động; báo cáo các tổ chức, cá nhân đến nhà máy cho cơ quan y tế.

- Tăng cường tuyên truyền, kịp thời cung cấp thông tin để người lao động thực hiện tốt các biện pháp phòng, chống bệnh, không hoang mang lo lắng.

- Phối hợp với cơ quan y tế triển khai các biện pháp khoanh vùng, phun khử trùng, diệt khuẩn, thu gom rác thải của người bệnh (khẩu trang, khăn, giấy lau,… đã qua sử dụng) và thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh khác theo chỉ đạo của cơ quan chức năng.

- Thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh khác theo chỉ đạo của cơ quan y tế.

- Báo cáo hằng ngày tình hình diễn biến của dịch cho các cơ quan chức năng về các biện pháp phòng, chống dịch.

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Toàn bộ lãnh đạo, nhân viên trong Công ty chủ động  triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp, sẵn sàng ứng phó và hỗ trợ khi có tình huống xảy ra; chủ động thực hiện biện pháp cách ly khi phát hiện có các triệu chứng dịch bệnh.

2. Đề nghị toàn bộ người lao động trong Công ty VIETSTAR gương mẫu chấp hành, triển khai; vận động, tuyên truyền người thân và gia đình thực hiện tốt các biện pháp phòng, chống dịch.

3. Lãnh đạo các bộ phận trong Công ty theo tình huống cụ thể, chủ động rà soát khối lượng công việc hằng ngày để báo cáo, đề xuất với Lãnh đạo bố trí người lao động làm việc tại Nhà máy cho phù hợp. Đồng thời, thường xuyên theo dõi, nắm sát tình hình về dịch bệnh, sức khỏe của nhân viên do mình quản lý, báo cáo kịp thời Lãnh đạo Công ty khi có tình huống xảy ra.

4. Phòng Hành chính - Quản trị kịp thời tham mưu, chủ động đảm bảo kinh phí, hậu cần, vật tư, hóa chất khử khuẩn, phương tiện thực hiện phòng, chống dịch bệnh khi có tình huống xảy ra.

Trên đây là Kịch bản ứng phó và phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tại Nhà máy – Công ty TNHH Công nghiệp VIETSTAR, yêu cầu toàn thể người lao động trong cơ quan triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả./.

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP VIETSTAR