Dự án Xây dựng hệ thống thu gom và Nhà máy Xử lý nước thải Yên Xá

Dự án Xây dựng hệ thống thu gom và Nhà máy Xử lý nước thải Yên Xá

30/09/2020 Dự án tiêu biểu 316

+ Gói thầu số 1 Xây dựng Nhà máy nước thải Yên xá, công suất 270.000 m3/ngày đêm

+ Vật tư sử dụng: Băng cản nước PVC Vinstops

+ Hạng mục: Khe co giãn và mạch ngừng thi công bê tông.